Orde en Netheid

Op het sportdomein van KSK Zingem gelden specifieke regels en richtlijnen die opgesteld werden de gemeente Zingem. Deze regels zijn duidelijk zichtbaar en elk lid van onze vereniging dient deze strikt na te leven.

Als een lid van onze vereniging bij het betreden of verlaten van de kleedkamer een abnormaliteit vaststelt (beschadiging en/of een vuile kleedkamer en/of een defect), dan meldt hij/zij dit onmiddellijk aan zijn trainer/afgevaardigde of Luc (verantwoordelijke kantine).