Charter Jeugdtrainers

Een jeugdtrainer bij KSK Zingem …

 • plaatst de jeugdspeler centraal, niet zijn eigen succes.
 • is van onberispelijk gedrag en een echt voorbeeld voor spelers en ouders.
 • weegt elke sportieve beslissing tijdens trainingen en wedstrijden altijd af in functie van het jeugdopleidingsplan van de club.
 • bereidt trainingen en wedstrijden grondig voor zodat deze sessies op tijd starten en stoppen: oefeningen uitschrijven op papier, tijdig klaarzetten van het materiaal, …
 • houdt aanwezigheden op trainingen en wedstrijden bij via de trainerssite.
 • waarborgt zowel de lichamelijke (bv. oefenstof aangepast aan de leeftijd en kwaliteit van zijn leeftijdsgroep), geestelijke (bv. vertrouwen creëren, duidelijkheid en eerlijkheid naar de speler, trainingen met een hoog fun gehalte, …) als sociale integriteit (bv. val geen speler aan in het openbaar, respecteer elke culturele achtergrond, …) van elke speler.
 • draagt de eindverantwoordelijkheid voor de spelers tijdens trainingen, wedstrijden en tornooien: bv. sportieve selectie van de wedstrijdkern, coaching tijdens wedstrijden, begeleiding van de spelers van en naar het veld (altijd in groep), geen enkele speler toelaten tot de materiaalruimte zonder begeleiding, …
 • is verantwoordelijk voor periodieke evaluaties van zijn spelers (minstens 2 evaluaties per seizoen op basis van beoordelingscriteria die door de jeugdcoördinator(en) worden bepaald), het organiseren van individuele functioneringsgesprekken met elke speler, het bijhouden van de prestaties van elke speler, …
 • wordt aangemoedigd om trainersopleidingen, bijscholingen en workshops te volgen om zich verder te ontplooien.
 • adviseert de jeugdcoördinator(en) i.v.m. het dorschuiven van spelers naar een hogere leeftijdsgroep en te volgen spelers van tegenstanders (scouting) 
 • informeert de jeugdcoördinator(en) tijdig als hij niet op trainingen/wedstrijden aanwezig kan zijn.
 • zoekt mee naar een geschikte afgevaardigde voor zijn ploeg binnen de ouders.
 • werkt actief mee op vergaderingen voor trainers.
 • werkt actief mee aan activiteiten ten voordele van KSK Zingem.

Trainers behouden wel het recht en de vrijheid om bijkomende afspraken te maken met hun ploeg (bv. over het verzorgen van de voetbalschoenen, het kiezen van een kapitein, …)