Charter Afgevaardigden

Een afgevaardigde bij KSK Zingem …

  • verdedigt het jeugdopleidingsplan van de club tegenover ouders. Kritiek hou je intern. Er zijn voldoende kanalen binnen de club om een probleem op te lossen.
  • houdt zich afzijdig van het sportieve: coaching is de taak van de trainer. Positieve aanmoedigingen tijdens de wedstrijd zijn uiteraard wel toegestaan.
  • helpt de trainer met de praktische organisatie rond trainingen, wedstrijden en tornooien
  • is aanwezig op vergaderingen voor trainers en afgevaardigden.
  • werkt actief mee aan activiteiten ten voordele van KSK Zingem.

Afgevaardigden behouden wel het recht en de vrijheid om, in overleg met de trainer, bijkomende afspraken te maken met hun ploeg.